Wczesna edukacja drogą do sukcesu!

z Unią Europejską i Darami Zabawy Froebla

 

Oferta edukacyjna Publicznego Przedszkola nr 13 zawsze stawia na pierwszym miejscu wszechstronną edukację dziecka od pierwszych lat życia.

Trzynastka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i środowiskowe dla wymagającego, a jednocześnie delikatnego ucznia, którym jest dziecko przedszkolne.

 

Stała opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej pozwala na przekazywanie wiedzy w czasie zorganizowanych zajęć, jak i beztroskiej zabawy.

 

 

 

 

 

 

Szeroka gama kółek zainteresowań pozwala odnaleźć i rozwinąć w młodym człowieku nieznane talenty.

Dostępne NIEODPŁATNE zajęcia dotowane ze środków Unii Europejskiej:

  • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • Zajęcia logopedyczne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Rehabilitacja dziecięca
  • Zajęcia komputerowe
  • Rytmika
  • Zajęcia sportowe
  • Kółko matematyczne


 

Dar zabawy Froebla - technika komputerowa i aktywne metody nauczania matematyki !

Dziecko uczy się manipulując atrakcyjnymi materiałami, wykonanymi z naturalnych surowców.

_