Klauzula informacyjna art 13, RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w przedszkolu

Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole nr 13 Kędzierzyn-Koźle, ul Piastowska 10

Inspektor ochrony danych: Ewelina Korpol  tel. 77 482 01 18, Publiczne Przedszkole nr 13,  47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul Piastowska 10

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

Klauzula informacyjna art 13, RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola

Administratorem podanych danych osobowych jest:Publiczne Przedszkole nr 13 Kędzierzyn-Koźle, ul Piastowska 10

Inspektor ochrony danych: Ewelina Korpol  tel. 77 482 01 18, Publiczne Przedszkole nr 13,  47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul Piastowska 10

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 24 maj 2018  poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24  2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292, Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudzień 2016, Dz. U. 2017 poz 59)

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.

Polityka cookies

  1. Strona nie pobiera informacji osobowych od Użytkownika w sposób niejawny.

  2. Strona, w celu usprawnienia jej działania, może w automatyczny sposób zapisywać na dysku komputera pliki tekstowe cookies (ciasteczka).

  3. Pliki cookies służą do celów statystycznych, uwierzytelniania Użytkownika, utrzymywania sesji Użytkownika oraz do celów poprawnego wyświetlania treści Strony.

  4. Za pośrednictwem Strony mogą być zapisywane pliki cookies serwisów trzecich np.: Facebook, Google, Youtube i innych, gdyż treść Strony odwołuje się do ich zasobów.

  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

  6. Użytkownik może zadecydować, czy chce korzystać z plików cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Wszelkie informację na ten temat Użytkownik może znaleźć u producenta przeglądarki.

  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika.